Splošni pogoji programov plavanja za odrasle, mladostnike in otroke

Potrjujem, da so navedeni podatki resnični.

ŠD Riba zbira osebne podatke, ki se lahko uporabljajo ali obdelujejo za potrebe športnega društva glede na določila statuta. Vaše podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

S prijavo se strinjate, da ste seznanjeni z vsemi pogoji opisani na naši spletni strani. Cenik programov je splošno dostopen na spletni strani društva.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), se lahko uporabljajo ali obdelujejo za potrebe Športnega društva Riba v skladu s sprejetimi splošnimi akti društva.

Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti otrok na plavalnem tečaju, treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v strokovnih člankih ali drugih javnih medijih.

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov na podlagi spremembe urnika upravljavca kopališča, ohranjanja homogenosti skupin, višje sile.

Udeleženci programov za odrasle morajo biti člani kluba. K članstvu pristopite z izpolnjeno pristopno izjavo ter plačano letno članarino društva. Članarino poravna vsak, ki je prostovoljno član kluba ali se udeležuje programov v sklopu ŠD Riba: plavanje v selekcijah, v tekmovalno rekreativnem programu, v programih za odrasle, programih za otroke ali na poletnih plavalnih tečajih.

Članarina velja od 1.9. tekočega leta do 31.8. naslednje leto ne glede na čas priključitve klubu.

Pri prijavi na vadbo imajo prednost udeleženci iz programov prejšnje sezone. Prejem prijave in vpis v skupino pisno potrdimo prek e-pošte, s tem je posameznik vpisan v skupino, njegova prijava velja do preklica.

S prijavo na katerikoli program ŠD Riba ste hkrati uvrščeni tudi na seznam prejemnikov aktualnih novic in dogajanja v klubu.

Celoletni programi plavanja (tekmovalci, odrasli, otroci)

 1. člen (Trajanje plavalne sezone). Plavalna sezona traja eno leto, od 1.9-31.8. Ob prijavi si udeleženec rezervira mesto v skupini do konca plavalne sezone. V času praznikov vadbe ni, prav tako v primeru zasedenosti bazena ali višje sile.
 2. člen (Plačilo vadnine). Račun za vadnino udeleženec poravna za tekoči mesec do 15. v mesecu po prejetem računu, če ni dogovorjen drugače.
 3. člen (Odjave). Odjave sprejemamo po e-pošti na naslov info@riba-drustvo.si. Zadnji dan, ko še upoštevamo odjavo za tekoči mesec, je 10. v mesecu. Če je le mogoče, nas o prenehanju vadbe obvestite vsaj 14 dni prej. V nasprotnem primeru bomo račun vseeno poslali.
 4. člen (Opravičena odsotnost). V primeru odsotnosti lahko zamujene ure nadomeščate po predhodni najavi ali dogovoru v terminih, ki so na spletni strani označeni kot prosti, denarja ne vračamo. Glej tudi 8. člen
 5. člen (Rezervacija). Če veste, da daljši čas (mesec ali več) plavanja ne boste obiskovali zaradi počitnic, bolezni ali drugih okoliščin, vendar želite s plavanjem potem nadaljevati, si lahko rezervirate mesto v svoji skupini. Cena rezervacije je 50 % cene mesečne vadnine.
 6. člen (Neopravičene odjave). V primeru, da prenehate obiskovati vadbo, rezervacije ali odjave pa ne sporočite pravočasno (do 10. v mesecu), vam zaračunamo vadnino za tekoči mesec in vas odjavimo iz skupine. Vaše mesto prepustimo prvemu iz čakalne vrste.
 7. člen (Izjeme v primeru odsotnosti). V primeru odsotnosti se sorazmerno zmanjšana vadnina upošteva ob spodaj navedenih pogojih:
  1. če je odsotnost iz zdravstvenih razlogov daljša od 21 dni, a ne več kot en mesec in se upravičenost izkaže z zdravniškim potrdilom,
  2. če je odsotnost zaradi dopusta ali druge predvidene odsotnosti napovedana vsaj 14 dni vnaprej, le ta pa je daljša od 14 dni, a ne več kot 1 mesec.
  3. V primeru poškodbe ali dolgotrajnejše bolezni, daljše od 1 meseca in na osnovi zdravniškega potrdila, nudimo dobropis pri vpisih v naslednji plavalni sezoni ali naslednjem semestru.
 8. člen (Nadomeščanja). Nadomeščanje je mogoče v skupinah in terminih, ki so na spletni strani označene kot proste in so primerne nivoju znanja plavalca. Trener lahko plavalca, katerega znanje ni primereno nivoju skupine v kateri nadomešča termin, s treninga odslovi in mu priporoči primernejšo skupino. Nadomeščanja se ne prenašajo na naslednjo sezono. V primeru predčasne prekinitve udeležbe v izbranem programu, plačane vadnine ne vračamo.
 9. člen (Primerno obnašanje). Trener lahko plavalca, ki se se neprimerno obnaša s treninga odslovi.
 10. člen (Odjava iz programa). Med sezono se udeleženec lahko odjavi iz programa. Odjava se upošteva do 10. v mesecu za tekoči mesec, po tem datumu pa velja za naslednji mesec - upoštevamo datum poslanega sporočila na e-naslov: info@riba-drustvo.si. Z odjavo udeleženec izgubi mesto v izbrani skupini, razen v primeru prvega odstavka 7. člena pravilnika.

Poletni plavalni tečaji (celodnevni, dopoldanski, intenzivni)

 1. Računi
  1. Račun za poletni plavalni tečaj vam bomo poslali po e-pošti.
 2. Popusti:
  1. drugi družinski član v gospodinjstvu: 10 %
  2. tretji in vsi ostali družinski člani v gospodinjstvu: 50 %
  3. popusti veljajo znotraj posameznega programa
 3. Fotografiranje otrok. Ker želimo ohraniti lepe spomine na tečaj, bo dogajanje na tečajih spremljala fotografinja, udeleženci pa bodo po e-pošti prejeli mapo s slikami. Fotografinja bo naredila več fotografij dogajanja in skupinsko fotografijo. V primeru, da se s tem ne strinjate, nam to prosimo sporočite prvi dan tečaja. V tem primeru otroka ne bomo slikali.
 4. Odjave in vračilo denarja. Denarja za posamezne izgubljene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Izostanke zaradi bolezni lahko po predhodnem dogovoru (info@riba-drustvo.si) nadomestite v drugem terminu.
  1. Če se odločite, da možnosti nadomeščanja ne boste izkoristili, velja: če otroka odjavite 3 delovne dni pred pričetkom tečaja (do srede v tednu pred pričetkom tečaja), vam povrnemo 80% cene tečaja
  2. če otroka odjavite 1 delovni dan pred pričetkom tečaja (v petek v tednu pred pričetkom tečaja), vam povrnemo 50% cene tečaja
  3. če otrok ne pride na tečaj in nas o tem obvestite, lahko nadomeščate v drugem terminu
  4. V primeru, da otroka ni na tečaj in nas o tem ne obvestite, morate račun poravnati v celoti.

Poletna rekreacija

 1. Računi: Račun za tečaj vam bomo poslali po e-pošti.
 2. Popusti:
  1. drugi družinski član v gospodinjstvu: 10 %
  2. tretji in ostali družinski člani v gospodinjstvu: 50 %
  3. popusti veljajo znotraj posameznega programa
 3. Odjave in vračilo denarja. Denarja za posamezne izgubljene dneve ne vračamo, razen v primeru bolezni z zdravniškim potrdilom. Vse izostanke lahko po predhodnem dogovoru (info@riba-drustvo.si) nadomestite v drugem terminu.
 4. Plačilo velja do konca poletja
 5. Neizkoriščene ure poletne rekreacije se ne prenašajo v zimsko sezono