B Selekcija

Prijavnica za sezono 2023/2024

Pred vstopom v to skupino je potrebno opraviti testiranje. Kdaj in kako vas bomo obvestili po opravljeni prijavi.